KHÓA HỌC
XÂY DỰNG, ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH CBNV

Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những kĩ năng cần thiết để bạn có thể tự tin trong công việc, như: Kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, ngoại giao, Kỹ năng makeup, dự tiệc, chụp hình. Đặc biệt, Chương trình đào tạo chú trọng định hình phong cách doanh nhân, xây dựng hình ảnh, phong cách thủ lĩnh. Ngoài ra, UniForce Academy cũng xây dựng khóa đào tạo riêng cho nhu cầu chuyên biệt của mỗi Doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu quả cao nhất về Năng lực nhân sự.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

Các đối tượng nên tham gia khóa học

01
Cán bộ, quản lý tại các Doanh nghiệp
02
Đội ngũ nhân viên Kinh doanh, Tư vấn, chăm sóc khách hàng,...
03
Cán bộ chuyên trách đào tạo, Nhân sự, Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp,...

LỘ TRÌNH HỌC

Chi tiết lộ trình khóa học

Tùy vào khả năng của Học viên và nhu cầu của Doanh nghiệp, đội ngũ Chuyên môn sẽ có bài test đánh giá, và dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra lộ trình đào tạo phù hợp.

Học viên sẽ được cũng cấp các kiến thức cơ bản như: giọng nói truyền cảm, thu hút, kỹ năng tư duy tích cực, kỹ năng ngoại giao, định hình phong cách cá nhân qua thời trang, mạng xã hội, kỹ năng dự tiệc, chụp hình,…

Thời lượng: 8-10 buổi

KHÓA HỌC
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những kĩ năng cần thiết để bạn có thể tự tin trong công việc, như: Kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, ngoại giao, Kỹ năng makeup, dự tiệc, chụp hình. Đặc biệt, Chương trình đào tạo chú trọng định hình phong cách doanh nhân, xây dựng hình ảnh, phong cách thủ lĩnh. Ngoài ra, UniForce Academy cũng xây dựng khóa đào tạo riêng cho nhu cầu chuyên biệt của mỗi Doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu quả cao nhất về Năng lực nhân sự.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

Các đối tượng nên tham gia khóa học

01
Cán bộ, quản lý tại các Doanh nghiệp
02
Đội ngũ nhân viên Kinh doanh, Tư vấn, chăm sóc khách hàng,...
03
Cán bộ chuyên trách đào tạo, Nhân sự, Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp,...

LỘ TRÌNH HỌC

Chi tiết lộ trình khóa học

Tùy vào khả năng của Học viên và nhu cầu của Doanh nghiệp, đội ngũ Chuyên môn sẽ có bài test đánh giá, và dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra lộ trình đào tạo phù hợp.

Học viên sẽ được cũng cấp các kiến thức cơ bản như: sửa lỗi nói ngọng, nói lắp, giọng nói thu hút, truyền cảm, kỹ năng xử lý tình huống, tương tác, đặt câu hỏi,…

Thời lượng: 8-10 buổi

KHÓA HỌC
ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT THEO NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những kĩ năng cần thiết để bạn có thể tự tin trong công việc, như: Kỹ năng ứng xử trong giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, ngoại giao, Kỹ năng makeup, dự tiệc, chụp hình. Đặc biệt, Chương trình đào tạo chú trọng định hình phong cách doanh nhân, xây dựng hình ảnh, phong cách thủ lĩnh. Ngoài ra, UniForce Academy cũng xây dựng khóa đào tạo riêng cho nhu cầu chuyên biệt của mỗi Doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu quả cao nhất về Năng lực nhân sự.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

Các đối tượng nên tham gia khóa học

01
Cán bộ, quản lý tại các Doanh nghiệp
02
Đội ngũ nhân viên Kinh doanh, Tư vấn, chăm sóc khách hàng,...
03
Cán bộ chuyên trách đào tạo, Nhân sự, Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp,...

LỘ TRÌNH HỌC

Chi tiết lộ trình khóa học

UniForce tiếp nhận yêu cầu của Doanh nghiệp, sau đó thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn, tổ chức đào tạo

LIÊN HỆ TƯ VẤN

    ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC