KHÓA HỌC

UNIFORCE ACADEMY

Tại UniForce Academy, Học viên được lựa chọn khóa học phù hợp với khả năng của bản thân, từ mức độ Cơ bản đến Chuyên nghiệp:

Khóa học kỹ năng

Tại giai đoạn này, Học viên bước đầu làm quen với các kiến thức, kỹ năng cần thiết, có khái niệm cơ bản về các kỹ năng được cung cấp trong khóa học.

khóa học Tư duy

Tại giai đoạn này, Học viên bước đầu làm quen với các kiến thức, kỹ năng cần thiết, có khái niệm cơ bản về các kỹ năng được cung cấp trong khóa học.

Khóa Học Tài Năng

Tại giai đoạn này, Học viên bước đầu làm quen với các kiến thức, kỹ năng cần thiết, có khái niệm cơ bản về các kỹ năng được cung cấp trong khóa học.

Khóa học đào tạo doanh nghiệp

Tại giai đoạn này, Học viên bước đầu làm quen với các kiến thức, kỹ năng cần thiết, có khái niệm cơ bản về các kỹ năng được cung cấp trong khóa học.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

    ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC